Praktiske oplysninger


Administrative bestemmelser for Smidstrup Antenneforening.

Bestyrelsen for besluttet at udarbejde nogle administrative bestemmelser for derigennem at vejlede vores medlemmer om, hvorledes de skal forholde sig på følgende områder:

Indmeldelse
Udmeldelse
Flytning
Skift af pakker
Adresseændring
Manglende betaling af programafgift og kontingent til foreningen.

1. Indmeldelse.
Indmeldelse i foreningen skal ske skriftlig enten på sms eller mail, samt til YOUSEE kundeservice. Hvis husstanden i forvejen er tilsluttet, er tilmeldingen gratis.
Hvis der ingen tilslutning er, skal der betales gebyr til YOUSEE. Se prisen på hjemmesiden http://www.smidstrupantenneforening.dk
Bestilling af programpakker sker direkte til YOUSEE kundeservice på telefon 70 70 40 40. Der afregnes direkte med dem. Kontingentet til foreningen opkræves også af YOUSEE 2 gange pr. år nemlig i juni og december.

2. Udmeldelse.
Hvis man ønsker at melde sig ud af antenneforeningen betyder det samtidig, at man ikke mere kan modtage TV programmer, telefon og internet fra YOUSEE via kabelnettet. Udmeldelse skal ske skriftlig til foreningen enten på sms eller mail med mindst en måneds varsel til den første. Der tilbagebetales ikke kontingent. Husk også at afmelde hos YOUSEE kundeservice

3. Flytning.
Meddelelse om flytning skal ske Yousee kundeservice på telefon nr. 70704040 og på sms eller mail til antenneforeningen. Årsagen er, at Yousee ikke må modtage udmeldinger direkte fra foreningen, da I som medlemmer har en aftale direkte med dem. Antenneforeningen skal bruge flytningen til ajourføring af medlemslisten.

4. Programpakkeskift.
Skift af programpakke skal ske direkte til Yousee. Antenneforening kan ikke melde dette til YOUSEE.

5. Adresseændring.
Flytter et medlem fra en adresse til en anden adresse inden for foreningens anlægsområde, skal flyttemelding foregå som beskrevet under punkt 3.

Manglende betaling af program afgift medfører lukning af signalet. Genåbning kan kun ske ved forvisning af kvittering for betaling. YOUSEE opkræver et gebyr for genåbning.

Bestyrelsen håber, at denne lille vejledning kan svare på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, ellers er man altid velkommen til at kontakte os på mail Smidstrupantenneforening@hotmail.com eller på telefon 40490088.

Smidstrup Antenneforening

CVR nr. 35763880

Formand Kenneth Reinertsen
Telefon 40 49 00 88
Smidstrupantenneforening@hotmail.com


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00