Genneralforsamling

Smidstrup Antenneforening afholder den 22. maj 2024kl. 19:00 ordinær generalforsamling i Smidstrup Forsamlingshus

Dagsordnen i henholdt til vedtægterne.

Forslag der er ønskes behandlet på mødet kan sendestil ”Smidstrupantenneforening@hotmail.com” eller afleveres til formandenKenneth Reinertsen senest 5 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelsen med dagsorden vil være hængt op i Hallenog Brugsen, samt på vores hjemmeside Smidstrupantenneforening.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tilmelding er nødvendig, hvis man ønsker at deltage.

Tilmeldingen skal ske senest den 15.maj 2020 kl. 16:00på sms til 2615 2749 eller mail Smidstrupantenneforening@ hotmail.com.

 

Dagorden Smidstrup Antenneforening

Velkomst ved formanden (KennethReinertsen).

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning.

3.      Godkendelse af regnskabet for 2022

4.      Indkomne forslag.

5.      Fastsættelse af kontingent for 2023.

6.      Valg til bestyrelsen.

7.      Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

8.      Valg af 2 bilagskontrollanter.

9.      Valg af 1 bilagskontrollant suppleant.

10.  Eventuel
 

Smidstrup Antenneforening

CVR nr. 35763880

Formand Kenneth Reinertsen
Telefon 40 49 00 88
Smidstrupantenneforening@hotmail.com


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00